Гео Студио България ЕООД

е регистрирано през Ноември 2012 г. в гр. София. Дружеството извършва всички видове геоложки проучвания, лабораторни анализи и изготвяне на проектна документация на високо ниво, съгласно действащите закони и наредби.

Фирмата предлага голямо разнообразие от проектантски услуги и проучвателни дейности, покриващи на практика всички видове строителство, укрепване на свлачища и изкопи, добив и опазване на подземни води, изграждане и рекултивация на рудници и кариери за инертни материали и много други.

Разберете повече за сферите ни на дейност и как бихме могли да проучим професионално вашите обекти

Вижте нашите проекти

Проучване за Транспортно строителство

Транспортно строителство

Проучване за Водно строителство

Водно строителство

Геотехническо и минно строителство

Геотехническо и минно строителство

кариери за инертни материали

Изследвания свързани с Околната среда

Проекти, свързани с опазването на околната среда

С нас се работи лесно и приятно. Обадете ни се, защото заслужавате професионално отношение!

свържете се с нас

гр. София, ж.к Стрелбище, бл. 93, вх. Б, ет. 10 тел. +359 886 22 98 21 e-mail: office@geostudiobg.com