Гео Студио България ЕООД

е регистрирано през Ноември 2012 г. в гр. София. Дружеството е тясно специализирано в сферата на инженерната геология и хидрогеологията. Изпълняваме набор от различни инженерно геоложки дейности, като сондиране, полеви опити и лабораторни анализи. Обема на проучванията които предлагаме на практика покриват изцяло тези в сферата на строителството, в това число, промишлено и гражданско строителство, пътно и хидротехническо строителство, укрепване на свлачища и изкопи, добив и опазване на подземни води, изграждане и рекултивация на рудници, кариери за инертни материали и други. Освен широката гама от проучвателни дейности, фирмата се занимава и с проектиране. Изготвянето на документация се осъществява от високо квалифицирани специалисти с пълна проектантска правоспособност, съгласно действащите закони и наредби.
Разберете повече за НАС и как бихме могли да ВИ бъдем полезни с опита който имаме.

Вижте нашите проекти

С нас се работи лесно и приятно. Обадете ни се, защото заслужавате професионално отношение!

Свържете се с нас

гр. София1404, ж.к Стрелбище, бл. 93, вх. Б, ет. 10, тел.+359 886 229 821,+359 878 565 122 e-mail: office@geostudiobg.com